Indsatserne i Hein & Virkelyst


Virksomheden er lukket

Velkommen til Hein & Virkelyst

Hein & Virkelyst er en virksomhed, som medvirker til, at ledige får mulighed for at bidrage til samfundet gennem arbejde, uddannelse og selvforsørgelse. 

Vores mission er, at den enkelte ledige opnår øget indflydelse på sin egen tilværelse, øget styrke og personligt råderum. At den enkelte får mulighed for at opleve at være del af et arbejdsfællesskab, være i udvikling og opleve værdighed. 

Vi ønsker at være med til at skabe et samfund med social bæredygtighed. 

Vi har derfor med Hein & Virkelyst gjort det til vores sag at igangsætte, understøtte og fastholde initiativer, som bevirker, at lediges mulighed for selvforsørgelse øges. Vi fungerer også på konsulentbasis således at vi bidrager til at organisationer bliver klædt på til at arbejde målrettet og resultatsorienteret i arbejdet med unge og voksne ledige.

Vores tilbud og indsatser

I Hein & Virkelyst har vi en bred vifte af tilbud og indsatser tilrettelagt for personer, som har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Vores speciale er, at vi kan kombinere det motivationsskabende, afklarende og støttende med en udvikling som foregår ude på arbejdsmarkedet eller med brobygning til uddannelse for unge.

Vi tilbyder endvidere at fungere som en fast leverandør af skræddersyede løsninger til Jobcentre , aktivitetscentre eller børne-og familieafdelinger. Vi fungerer i den henseende som Jeres eksterne afdeling, der løser opgaverne koordineret i forhold til Jeres øvrige drift og tilpasset Jeres tilgang og politiske rammer.