Integrationforløb

Integrationsforløbet i Hein & Virkelyst henvender sig til:

 • Nye borgere med udenlandsk baggrund – flygtninge og familiesammenførte
 • Nye borgere med behov for en særlig indsats for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet

Målet med Integrationsforløbet er at: 

 • Bygge bro mellem den nye borger og arbejdsmarkedet
 • Den nye borger får indblik i og erfaring med hvordan egne kompetencer kan komme i spil på en dansk arbejdsplads
 • Den nye borger får viden om rekrutterings- og ansøgningsprocesser i Danmark og får klargjort eget materiale til at søge jobs
 • Den nye borger får lagt en strategi for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet og selvforsørgelse

Klik her for at downloade brochure til borgeren

Indholdet i Integrationsforløbet

Indholdet tilrettelægges individuelt efter aftale men vil typisk indeholde: 

 • Etablering af virksomhedspraktikker / brancheafklaringsforløb - gerne flere forløb
 • Arbejdspladskulturforståelse gennem ugentlige møder med konsulent i Hein & Virkelyst
 • Støtte, motivation og yderligere afklaring efter behov sideløbende med virksomhedspraktik 
 • Udarbejdelse af individuelt og professionelt jobsøgningsmateriale (CV, uopfordret ansøgning) 
 • Sproglig og kulturel støtte 
 • Koordination med sprogcenter

Længde på Integrationsforløbet: 

3-6 måneder

Skriftlig dokumentation: 

Mulighed for midtvejsstatus. Afsluttes med progressionsrapport. 

Bevilling: 

Integrationsforløbet bevilliges efter IL§ 23a.1.2 og virksomhedspraktik efter § 23b.