Kontaktperson

Hein & Virkelysts kontaktpersonsordning henvender sig til: 

 • Unge mellem 15-18 år
 • Unge der har behov for en indsats for at kunne finde lyst og kompetencer til at fortsætte skole/starte uddannelse/finde arbejde/ læreplads eller 
 • Unge der af andre grunde har behov for en voksen støtte 

Målet med kontaktpersonsordningen er at:

 • Bistå den unge i en svær periode med vigtige valg for fremtiden
 • Tilbyde et alternativ til kriminalitet, misbrug el. andre selvdestruktive valg
 • Sikre at den unge finder lyst til uddannelse, job/ et liv med selvforsørgelse

Klik her for at downloade brochure til borgeren

Indholdet i ordningen kan omfatte: 

 • Motiverende/ coachende samtaler 
 • Afklaring af fremtidsplaner
 • Evt. bistå den unge i at fastholde tilknytning til skole eller 
 • Bistå den unge i at finde virksomhedspraktikplads, læreplads eller ungdomsjob
 • Undersøge uddannelsesmuligheder/ besøge uddannelsesinstitutioner sammen
 • En voksenrelation som kan bære den unges vanskeligheder
 • Løbende kontakt og påmindelse om aftaler
 • Deltagelse og ledsagelse til vigtige møder m.m.
 • Støtte i forbindelse med evt. overgang til jobcenterregi

Længde på forløb: 

Varigheden kan aftales individuelt. Umiddelbart kan det være vigtigt, at kontakten ikke bliver for kortvarig. Derfor anbefales forløb af 6 måneders varighed men kan opsiges, såfremt den unge ikke oplever at relationen er den rette eller forvaltningen ønsker en anden indsats i stedet. 

Skriftlig dokumentation: 

Statusrapport hver 3. måned – mulighed for løbende tilbagemeldinger med interval efter aftale. 

Bevilling: 

Kontaktpersonsordningen kan bevilliges efter ex. SEL § 52 stk. 3 nr. 6. Ved etablering af praktiktilbud anvendes SEL § 53.3.6 eller LAB § 42 med godtgørelse efter § 75b.