Mentorforløb

Mentorforløb i Virkelyst henvender sig til: 

 • Unge og voksne, der har brug for en personlig kontakt og støtte til at deltage i og gennemføre de forløb som Jobcentret iværksætter. Deltagerne vil typisk have komplekse problemer og behov for en koordineret indsats. 

Målet med et mentorforløb i Virkelyst er: 

 • Deltageren støttes i at gennemføre de forandringer, som er aftalt med eller initieret af Jobcentret
 • Deltageren støttes i at finde mening i de beslutninger, som Jobcentret har truffet 
 • Deltageren finder personlig styrke, engagement og evne til at finde løsninger på egne udfordringer
 • Deltageren udvikler kompetencer til at organisere hverdagen og fastholde konstruktive handlingsmønstre
 • Deltageren finder sin virkelyst og begynder at orientere sig mod arbejdsmarkedet

Klik her for at downloade brochure til borgeren

Indholdet i mentorforløbet: 

Indholdet bygger på den individuelle bestilling fra Jobcentret men eksempler på indhold kan være:  

 • Motivationssamtaler (vedrørende behandling, udredning, ændre livsstil, misbrugsbehandling, beskæftigelse)
 • Undersøge job- og uddannelsesmuligheder
 • Skabe struktur på hverdagen (komme op om morgenen, ordentlig søvn, kost, få etableret indhold) 
 • Koordinere behandling mv. i ft. planen for beskæftigelse/ uddannelse
 • Påmindelse og ledsagelse til vigtige aftaler 
 • Overblik over økonomi og budget
 • Fastholdelse i aktiviteter 
 • Hjælp i forbindelse med at være digital borger
 • Motion og livsstilsforbedrende aktiviteter efter aftale
 • Andet

Længde på mentorforløbet:

Mentorforløbet aftales individuelt og kan variere i intensitet og længde. 

Skriftlig dokumentation: 

Mulighed for midtvejsstatus. Afsluttes med progressionsrapport. 

Bevilling: 

Mentorforløbet bevilliges efter LAB § 31b.