Uddannelsesforløb

Vores uddannelsesforløb er tilrettelagt, så de unge finder lyst til uddannelse og bliver klædt på til at træffe beslutninger om uddannelse og fremtid.
Vi anvender arbejdsmarkedet som et af redskaberne i det arbejde. Vores virksomhedspraktikker planlægges, så de skaber udvikling, afklaring og motivation. Vi anvender snusepraktikker til det rette match er fundet mellem den unge og jobfunktioner. Vi afprøver den unges ønsker og motivation i praksis, så de har mulighed for at planlægge realistisk og efter mulighederne i fremtiden.
Derudover anvender vi en coachende, udfordrende og støttende tilgang samt besøg på uddannelsesinstitutioner.
Vores uddannelsesforløb følges så tæt, at vi hele tiden har mulighed for at justere og tilpasse til mest mulig udbytte for den enkelte unge.  

Klik her for at downloade brochure til borgeren

Uddannelsesforløbet henvender sig til: 

 • Unge som har brug for en indsats for at finde vej til eller fastholde uddannelsesaktiviteter. 

Målet med Uddannelsesforløbet er at:  

 • Den unge bliver klar til at starte en uddannelse/ får støtte til at fastholde uddannelsesaktiviteter
 • Den opnår indblik i brancher, fag, uddannelser 
 • Den unge får succesoplevelser fra en arbejdsmæssig sammenhæng
 • Den unge får afprøvet sig selv og sine kompetencer i praksis
 • Den unge finder motivation til uddannelse gennem erfaring og oplevelser
 • Den unge får mobiliseret kræfter og finder en vej at udnytte sit potentiale

Indholdet i Uddannelsesforløbet: 

Forløbet centrerer sig om, at den unge opnår tilstrækkelig viden og bliver afklaret i forhold til uddannelsesmuligheder ønsker. De unge, der starter i Hein & Virkelysts Uddannelsesforløb, har oftest behov for en grundig proces for at blive afklaret og finde lyst til uddannelse. I Hein & Virkelyst anvender vi snusepraktikker og virksomhedspraktikker til at understøtte den nødvendige udvikling. De unges erfaringer fra praksis overføres løbende til uddannelsesmuligheder. 

 • Den unge tilknyttes en fast konsulent, som kan være både motiverende, støttende, rammesættende, coachende eller rådgivende afhængig af situationen
 • Fra starten af forløbet fokuseres på at finde den første virksomhedspraktik, som den unge har et ønske om at prøve af
 • Den unge kan afprøve flere forskellige arbejdspladser/ funktioner i virksomhedspraktik – vi leder efter motivationen og mulighederne på den måde
 • Sideløbende med at den unge får erfaringer fra en arbejdssammenhæng, arbejder den unge sammen med konsulenten om at sikre udvikling og støtte til at gennemføre de forandringer, som det kræver for at blive uafhængig af Kommunen. 
 • Den unge opsætter selv konkrete mål, som omsættes til overskuelige opgaver, som der følges op på uge for uge.  
 • Under virksomhedspraktikkerne følger konsulenten tæt op både med den unge og med virksomhederne 
 • Mulighed for studiebesøg m.m. for afklaring af ønsker og muligheder

Virksomhedspraktikkerne: 

 • Deltageren får en eller flere virksomhedspraktikforløb. Forløbene er af kortere varighed og har karakter af en snusepraktik indtil det rette match mellem deltager og virksomhed/ opgaver er fundet. Det afgørende er, at deltageren oplever, at det er et godt match. Når det rette match er fundet, iværksættes den egentlige virksomhedspraktik gerne på 13 uger.  
 • Virksomhedspraktikforløbene tilpasses individuelt både hvad angår støtten på virksomheden, opgaver, ansvar og kan være mellem 2-37 timer/ uge afhængigt af deltagerens eventuelle skånebehov. 

Længde på forløb: 

3-6 måneder 

Skriftlig dokumentation: 

Mulighed for midtvejsstatus eller løbende tilbagemeldinger. Afsluttes med progressionsrapport. 

Bevilling:

Uddannelsesforløbet kan bevilliges efter ex LAB § 32.1.2 eller LAB § 31b. Virksomhedspraktikker etableres som udgangspunkt efter LAB § 42.