Virksomhedsforløb

Vi har tilrettelagt vores virksomhedsforløb så de skaber resultater. Virksomhedspraktikker skal skabe udvikling, afklaring og motivation. Sigtet er altid ordinær ansættelse eller ordinære timer.
Det der tydeligst adskiller Hein & Virkelysts virksomhedsforløb fra almindelige virksomhedspraktikforløb er den tætte opfølgning og støtte under forløbet. Vi arbejder også med snusepraktikker ind til det helt rette match af jobfunktion og virksomhed er fundet til den enkelte deltager. 
Vi tager udgangspunkt i deltagerens ønsker og motivation - fordi vi ved, at det skaber bedre forudsætninger for succes. Vi anvender naturligt arbejdsmarkedsbalancen som fundament for bæredygtige løsninger.
Vi følger virksomhedsforløbene så tæt, at vi hele tiden kan justere og sikre fortsat udvikling i antallet af timer, funktioner, ansvar og lønnede timer.

Klik her for at downloade brochure til borgeren

Virksomhedsforløbet henvender sig til: 

 • Personer, som har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet og som har forskellige barrierer, der har fastholdt dem i ledighed. 

Målet med Virksomhedsforløbet er at:  

 • Deltagerens muligheder for selvforsørgelse øges
 • Deltageren får nye erfaringer og succesoplevelser fra en arbejdsmæssig sammenhæng
 • Deltageren får afprøvet sig selv og sine kompetencer i praksis
 • Deltageren udvikler nye kompetencer – fagligt, socialt, personligt 
 • Deltageren finder sine interesser, sin motivation og forandringslyst 
 • Deltageren får mobiliseret kræfter og finder vej til at udnytte sit potentiale

Indholdet i Virksomhedsforløbet: 

 • Deltageren får en fast konsulent, som der afholdes ugentlige møder med
 • Fra starten af forløbet er fokus på at få iværksat den første af deltagerens virksomhedspraktikker
 • Møderne med konsulenten afholdes sideløbende med virksomhedspraktik og kan være motivationssamtaler, inspirationsmøder, besøg på arbejdspladser, coachingsessioner eller rådgivningssamtaler – afhængig af behov
 • Deltageren arbejder sammen med konsulenten på at opstille konkrete mål for hver uge, som omsættes til overskuelige opgaver for deltageren at gå i gang med   
 • Der følges tæt op under virksomhedspraktikkerne med både virksomhed og deltager og erfaringerne dokumenteres

Virksomhedspraktikkerne: 

Deltageren får en eller flere virksomhedspraktikforløb. Forløbene er af kortere varighed og har karakter af en snusepraktik indtil, det rette match mellem deltager og virksomhed/ opgaver er fundet. Det afgørende er, at deltageren oplever, at det er et godt match. Når det rette match er fundet, iværksættes den egentlige virksomhedspraktik som bør være på 13 uger.  

Virksomhedspraktikforløbene tilpasses individuelt både hvad angår støtten på virksomheden, opgaver, ansvar og kan være mellem 2-37 timer/ uge afhængigt af deltagerens eventuelle skånebehov. Der arbejdes til stadighed på at definere områder eller opgaver, hvor deltageren kan aflønnes for sin indsats i virksomheden.   

Længde på forløb: 

 • 3- 6 måneder efter aftale

Skriftlig dokumentation: 

Mulighed for midtvejsstatus. Afsluttes med progressionsrapport.

Bevilling: 

Virksomhedsforløbet kan ex. bevilliges efter ex LAB § 32.1.2, LAB § 31b. Virksomhedspraktikker etableres som udgangspunkt efter LAB § 42.