Empowerment og løsningsfokus

Tilgangen i Virkelyst bygger på empowerment og har fokus på, at borgerne får øje på, aktiveret og styrket deres ressourcer, kompetencer og motivation.  Perspektivet er løsningsfokuseret og arbejdet bygges op om tydelige mål og delmål forløbet igennem.  Virkelyst arbejder på at indfri ønsker, finde løsninger og veje til målet og vælger bevidst at fokusere mindre på barriererne da udviklingen skal drives af motivation og virkelyst. Sideløbende sættes ind med positive arbejdsmarkedserfaringer, som styrker troen på muligheder og forstærker den spirende motivation for arbejde eller uddannelse.

Empowerment og løsningsfokus

Tilgangen i Virkelyst bygger på empowerment og har fokus på, at borgerne får øje på, aktiveret og styrket deres ressourcer, kompetencer og motivation.  Perspektivet er løsningsfokuseret og arbejdet bygges op om tydelige mål og delmål forløbet igennem.  Virkelyst arbejder på at indfri ønsker, finde løsninger og veje til målet og vælger bevidst at fokusere mindre på barriererne da udviklingen skal drives af motivation og virkelyst. Sideløbende sættes ind med positive arbejdsmarkedserfaringer, som styrker troen på muligheder og forstærker den spirende motivation for arbejde eller uddannelse.

Empowerment og løsningsfokus

Tilgangen i Virkelyst bygger på empowerment og har fokus på, at borgerne får øje på, aktiveret og styrket deres ressourcer, kompetencer og motivation.  Perspektivet er løsningsfokuseret og arbejdet bygges op om tydelige mål og delmål forløbet igennem.  Virkelyst arbejder på at indfri ønsker, finde løsninger og veje til målet og vælger bevidst at fokusere mindre på barriererne da udviklingen skal drives af motivation og virkelyst. Sideløbende sættes ind med positive arbejdsmarkedserfaringer, som styrker troen på muligheder og forstærker den spirende motivation for arbejde eller uddannelse.

Tilgang og metode

I Hein & Virkelyst bygger tilgangen og forløbene på dokumenterede, effektfulde metoder i arbejdet med mennesker i udkanten af arbejdsmarkedet. Vores virksomhedsrettede forløb læner sig fx op af tankerne bag Jobfirst, som aktuelt afprøves i 16 danske kommuner med finansiering fra STAR.

Tryk på emnet for at læse mere.

Empowerment og motivationsarbejde

Tilgangen i Hein & Virkelyst udspringer af en empowermentorientering. Vi ordner ikke deltagerens problemer og vi træffer ikke deltagerens beslutninger. Vi skaber mulighederne for, at deltagerne får øje på, aktiveret og styrket deres ressourcer, kompetencer og motivation, således at de selv bliver i stand til at træffe beslutninger og overkomme problemer og udfordringer. 

Vi anvender coachingredskaber til aktivere motivationen og genfinde ønsker og måske endda drømme. Vi støtter deltagerne i at indfri deres ønsker, finde løsninger og veje til målet.

Løsningsfokus og SMART mål

Indsatsen fokuserer på fremtiden – og retter sig ikke bagud. Det er Deltagerens ønsker for fremtiden i en arbejdsmæssig sammenhæng, som afgør de mål, som opsættes. Det er af væsentlig betydning for at sikre styrke og handlekraft hos deltagerne. Der er langt mere motivation i at arbejdes hen i mod noget, som er et ønskescenarie snarere end at skulle fokusere på at løse problemer.

Vi arbejder konsekvent med mål og delmål, som der følges op på uge for uge. Målene er Specifikke, Målbare, Attraktive, Realistiske og Tidsbestemte. Vi bistår deltagerne i at konkretisere målene i en sådan grad, at det er muligt for deltagerne at udpege de opgaver, som står foran dem i et ønske om at komme nærmere arbejdsmarkedet. Vi bistår efter behov deltagerne i at løse opgaverne.

Arbejdsmarkedet som redskab

Motivation og afklaring skabes bedst på arbejdsmarkedet. For alle de deltagere, hvor det giver mening, anvendes arbejdsmarkedet som træningsbane sideløbende med, at deltagerne i samarbejde med os arbejder på at nærme sig deres mål og delmål. 

Virksomhedspraktikker fungerer som redskab blandt andet med det formål at give deltagerne mulighed for at få nye positive erfaringer fra en arbejdssammenhæng. Det styrker troen på muligheder og forstærker den spirende motivation for arbejde eller uddannelse. 

Virksomhedspraktikker giver også mulighed for, at deltagerne kan udvikle deres personlige, sociale, kulturelle og faglige færdigheder. 

I Hein & Virkelyst jager vi drømmene sammen med deltagerne – og styrker derigennem motivation og drivkraft.
Alle virksomhedspraktikker tilpasses den enkelte deltager i timeantal, opgaver, og med den nødvendige støtte.

Vi følger tæt op under praktikkerne, så erfaringerne bliver sat i spil og deltageren selv får øje på den udvikling, som er sat i gang. Nye opgaver, øget ansvar, nye samarbejdsrelationer, flere aktive timer, mulighed for løn for nogle af funktionerne – alt sammen er nogle af de værktøjer, vi forsøger at skrue på mens deltageren er i virksomhedspraktik.

Hein & Virkelyst udvælger nøje de virksomheder, som vi samarbejder med. Vi sikrer, at både virksomhed og borger er velforberedt, så deltageren får en positiv oplevelse, som kan være med til at styrke troen på egne evner og fremtidsmuligheder.

Relationsarbejde

Vores arbejde med deltagerne forudsætter, at vi skaber en relation, som kan bære, at vi løbende udfordrer dem i deres tanker og handlinger. Det gør vi ved at være troværdige, respektfulde og interesserede igennem hele forløbet.

Empowerment og motivationsarbejde

Tilgangen i Hein & Virkelyst udspringer af en empowermentorientering. Vi ordner ikke deltagerens problemer og vi træffer ikke deltagerens beslutninger. Vi skaber mulighederne for, at deltagerne får øje på, aktiveret og styrket deres ressourcer, kompetencer og motivation, således at de selv bliver i stand til at træffe beslutninger og overkomme problemer og udfordringer. 

Vi anvender coachingredskaber til aktivere motivationen og genfinde ønsker og måske endda drømme. Vi støtter deltagerne i at indfri deres ønsker, finde løsninger og veje til målet.

Løsningsfokus og SMART mål

Indsatsen fokuserer på fremtiden – og retter sig ikke bagud. Det er Deltagerens ønsker for fremtiden i en arbejdsmæssig sammenhæng, som afgør de mål, som opsættes. Det er af væsentlig betydning for at sikre styrke og handlekraft hos deltagerne. Der er langt mere motivation i at arbejdes hen i mod noget, som er et ønskescenarie snarere end at skulle fokusere på at løse problemer.

Vi arbejder konsekvent med mål og delmål, som der følges op på uge for uge. Målene er Specifikke, Målbare, Attraktive, Realistiske og Tidsbestemte. Vi bistår deltagerne i at konkretisere målene i en sådan grad, at det er muligt for deltagerne at udpege de opgaver, som står foran dem i et ønske om at komme nærmere arbejdsmarkedet. Vi bistår efter behov deltagerne i at løse opgaverne.

Arbejdsmarkedet som redskab

Motivation og afklaring skabes bedst på arbejdsmarkedet. For alle de deltagere, hvor det giver mening, anvendes arbejdsmarkedet som træningsbane sideløbende med, at deltagerne i samarbejde med os arbejder på at nærme sig deres mål og delmål. 

Virksomhedspraktikker fungerer som redskab blandt andet med det formål at give deltagerne mulighed for at få nye positive erfaringer fra en arbejdssammenhæng. Det styrker troen på muligheder og forstærker den spirende motivation for arbejde eller uddannelse. 

Virksomhedspraktikker giver også mulighed for, at deltagerne kan udvikle deres personlige, sociale, kulturelle og faglige færdigheder. 

I Hein & Virkelyst jager vi drømmene sammen med deltagerne – og styrker derigennem motivation og drivkraft.
Alle virksomhedspraktikker tilpasses den enkelte deltager i timeantal, opgaver, og med den nødvendige støtte.

Vi følger tæt op under praktikkerne, så erfaringerne bliver sat i spil og deltageren selv får øje på den udvikling, som er sat i gang. Nye opgaver, øget ansvar, nye samarbejdsrelationer, flere aktive timer, mulighed for løn for nogle af funktionerne – alt sammen er nogle af de værktøjer, vi forsøger at skrue på mens deltageren er i virksomhedspraktik.

Hein & Virkelyst udvælger nøje de virksomheder, som vi samarbejder med. Vi sikrer, at både virksomhed og borger er velforberedt, så deltageren får en positiv oplevelse, som kan være med til at styrke troen på egne evner og fremtidsmuligheder.

Relationsarbejde

Vores arbejde med deltagerne forudsætter, at vi skaber en relation, som kan bære, at vi løbende udfordrer dem i deres tanker og handlinger. Det gør vi ved at være troværdige, respektfulde og interesserede igennem hele forløbet.