HEIN & VIRKELYST som konsulentvirksomhed

Hein & Virkelyst tilbyder at løfte konsulentopgaver for organisationer inden for beskæftigelsesområdet. Opgaver løftes både indenfor organisatoriske udviklingsprocesser, ledelses- og medarbejderudvikling. Eksempler på konsulentopgaver som vi har udført er:

 Fokus på kerneopgaven – for praksismedarbejdere

 Opkvalificerende forløb for enkelte medarbejdere

 Organisering, tilrettelæggelse og koordinering af indsatser  

 Ledelsescoaching

 Sagssparring og coaching på sagsniveau

 Ansøgning om puljemidler for kommune

HVEM ER VI 

Hein & Virkelyst Aps er en virksomhed, grundlagt og ejet af Stine Dybkjær Hein. Virksomheden har 3 hovedområder:

1. Vi tilrettelægger og driver indsatser for kommunale afdelinger
2. Vi gennemfører individuelle forløb for personer, der har brug for en særlig indsats for at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet.
3. Vi er en konsulentvirksomhed der skaber udvikling i Jobcentre

Vi deltager derudover gerne i udviklingsprojekter, der understøtter vores mission om at igangsætte, understøtte og fastholde initiativer, som bevirker, at lediges mulighed for selvforsørgelse øges.

Hein & Virkelyst udgør et netværk af kompetente og engagerede konsulenter, der alle bibringer med noget særegent. 

OM STINE DYBKJÆR HEIN

Jeg har gennem mange år skabt beskæftigelsesmuligheder til unge og voksne, der havde svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Jeg har i den forbindelse arbejdet både som rådgiver, virksomhedskonsulent, integrationskonsulent, koordinator og leder. Det afgørende for mig har været, at jeg har haft mulighed for indflydelse på at skabe kvalitet og resultater for de mennesker, som har haft brug for en indsats.

Min erfaring fra beskæftigelsesområdet har givet mig indgående forståelse for branchen, for retninger og strømninger, lovgivning og for det politiske niveau og den betydning, det har i praksis for jobkonsulenter og sagsbehandlere. Jeg har flair for at anvende rammerne til at skabe meningsfulde indsatser og gode resultater.

Som person er jeg målrettet, udviklings- og resultatorienteret og tænker naturligt i innovative løsninger. Jeg møder den enkelte person åbent og har en bærende tro på, at alle mennesker har et iboende potentiale, som de kan have brug for hjælp til at finde. Jeg er oprindeligt uddannet socialrådgiver og er certificeret coach efter international standart (ICI).
NETVÆRKET I HEIN & VIRKELYST:

Derudover indgår Hein & Virkelyst i sparring med psykolog, socialrådgivere, ledere på beskæftigelsesområdet, iværksættere og projektmagere – for at sikre den stærkeste faglighed i opgaveløftningen. 

Vi er altid interesserede i at høre fra kompetente og engagerede konsulenter, som har lyst til at være en del af netværket og som kan tilslutte sig Hein & Virkelysts mission og metodegrundlag.